top of page

โครงการสะพานเขียว 2 สวน (Bangkok Green Bridge)

1.1.jpg
1.2.jpg
1.3.jpg

“สีเขียวเชื่อมย่าน สะพานเชื่อมเมือง”

สะพานคนเดินโฉมใหม่ ใจกลางย่านเศรษฐกิจหลักของกรุงเทพมหานครอย่าง ปทุมวัน-คลองเตย กำลังจะเกิดขึ้นโดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการสนับสนุนจาก UddC ในการออกแบบการเชื่อมต่อโครงการข่ายทั้งในเชิงกายภาพและเชื่อมต่อเชิงสังคม โดยการหาเครือข่ายพันธมิตรร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อจุดประสงค์ร่วมกันในการพลิกฟื้นโครงสร้างทางคนเดิน – ทางจักรยานลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีความทรุดโทรม ไม่สร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับพื้นที่บริบท ทั้งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงอาชญากรรม นำมาซึ่งความท้าทายในการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่สะพานเขียวแห่งนี้
 

ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้ง UddC เล็งเห็นว่าสะพานควรทำหน้าที่ได้มากกว่าการเป็นสะพานเพื่อการสัญจร แต่ยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ทางสังคมที่สร้างให้เกิดการผสานกับพื้นที่บริบทได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเมือง 2 เขต เชื่อมสวนสาธารณะ 2 สวน เชื่อมชุมชน 2 ศาสนา ทั้งยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้ประโยชน์จากหลากหลายกลุ่มผู้ใช้งานและช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และคนกรุงเทพฯ 

2.1.jpg
2.2.jpg
3.3.jpg
3.1.jpg
4.jpg

UddC ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ในหลากมิติทางด้านเมือง ร่วมกับการจัดกระบวนการร่วมหารือกับทั้งชาวชุมชนโปโล ชุมชนร่วมฤดี ศาสนสถาน สมาคมต่าง ๆ รวมถึงเอกชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อประมวลความคิดเห็นมาใช้ในการออกแบบวางผังย่าน

พร้อมประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางการออกแบบ ในการร่วมจัดทำแบบก่อสร้างของการปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ร้อนแล้ง ให้มีความร่มรื่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ใต้หล้าสตูดิโอ จำกัด และบริษัท สุขตา จำกัด ที่มาช่วยตีความความเขียวในแง่มุมภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย ด้วยการออกแบบแสงสว่างยามค่ำคืนจากศูนย์ Lighting Research and Innovation Centre (LRIC) ที่ไม่ใช่เพียงแค่แสงสว่างที่เพียงพอตามมาตรฐาน แต่ยังต้องช่วยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสะพาน ผ่านการรับรู้ในยามค่ำคืน

5.1.jpg
5.2.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการสะพานเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางคนเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน-ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย

Location : เขตคลองเตย - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Area : 10,400 ตารางเมตร
Client : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
Year : 2019-2020
Status : การดำเนินการก่อสร้าง
Program / Role : การออกแบบพื้นที่สาธารณะ / จัดทำแบบก่อสร้าง
Partners : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / บริษัท สตูดิโอใต้หล้า จำกัด / บริษัท สุขตา จำกัด

bottom of page