top of page

Article

66049385_348981472452188_122603172211458

The Urbanis คือ Urban Is หรือการบอกเล่าเรื่องราวของ ‘เมือง’ ผ่านคำว่า Urban และ ‘มนุษย์’ ผ่านคำว่า Is ซึ่งหมายถึงการดำรงอยู่ มนุษย์คือผู้สร้างเมือง และเมื่อเมืองเติบโตขึ้น เมืองก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วย


Urbanis คือสื่อกลางทำความเข้าใจ และนำเสนอความรู้เรื่องเมืองและมนุษย์ ผ่านองค์ความรู้จาก
‘ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง’ หรือ Urban Design and Development Center (UddC)
ที่ทำงานด้าน ‘เมือง’ และ ‘มนุษย์’ มาโดยตลอด


ในเว็บไซต์และเพจ คุณจะได้ติดตามเรื่องราวของเมืองและมนุษย์ ทั้งในแง่ลึกและกว้าง ทั้งข้อมูลความรู้
และความรู้สึกของผู้คน ทั้งการนำเสนอปัญหา สิ่งที่ควรเป็น และวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เมืองที่ดีกว่าขึ้นมา


เพื่อให้ Urban นั้น Is หรือสร้างชีวิตร่วมระหว่างมนุษย์กับเมืองขึ้นมาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนในที่สุด

bottom of page