top of page

#teamskypark ลงพื้นที่สำรวจโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา หารือแนวทางตกแต่งต้นไม้ ป้ายข้อมูล ไฟส่องสว่าง

04/06/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ลงพื้นที่สำรวจโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา พร้อมกับทีมออกแบบเบื้องหลังโครงการ ประกอบด้วย อ.กชกร วรอาคม และ คุณสัจจพงศ์ เล็กอุทัย ภูมิสถาปนิก LandProcess ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบนวัตกรรมส่องสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (LRIC) และ คุณณัฐญา ชัยวรรณคุปต์ กราฟิกดีไซเนอร์ด้านสถาปัตยกรรม G49 โดยได้หารือร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ โครงการปลูกสะพานด้วน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเขียวขจี และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการสวนลอยฟ้า ตลอดจนหารือเรื่องการออกแบบแสงสว่างและป้ายแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ ด้านคุณอติชาติ วัฒนสิน จาก บ.เมลโล่ ทรี ยังได้ลงพื้นที่เก็บภาพโครงการเพื่อเตรียมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อโครงการพัฒนาสวนลอยฟ้า

bottom of page