top of page

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) กราบนมัสการ พระพรหมบัณฑิต​ และคณะสงฆ์​วัดประยุร​วงศา​วาส​ หนึ่งใน บ.ว.ร.ของย่านที่ให้การสนับสนุน​โครงการ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” และโครงการขับเคลื่อนพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน​ มาโดยตลอด

27/05/2020

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวรวิหาร ให้ ผศ.ดร.นิรมล และคณะทำงาน​เข้าพบและรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนลอยฟ้าบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ซึ่งล่าสุดได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (ชื่อไม่เป็นทางการระหว่างก่อสร้าง เรียกว่า พระปกเกล้าสกายปาร์ค) ขณะนี้โครงการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียด ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และมีกำหนดเปิดใช้งานประมาณปลายเดือน มิ.ย. 63 โดยในโอกาสนี้ พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ และ พระวิมลปัญญาภรณ์ ร่วมรับฟังด้วย

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS รายงานว่า ก่อนโครงการจะเปิดให้สาธารณชนใช้งานภายในเดือนมิถุนายนนี้​ กรุงเทพมหานครจะร่วมมือกับภาคีนักออกแบบเบื้องหลังโครงการ อาทิ UddC-CEUS LANDPROCESS​ N7A LRIC​ และสมาคมสถาปนิกผังเมือง ภาคเอกชน

ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เตรียมดำเนินโครงการ “ปลูกสะพาน(ด้วน)” เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ด้วยการร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสร้างความเขียวขจีให้กับโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ทั้งนี้ พระพรหมบัณฑิต ได้แสดงความยินดีที่โครงการเดินหน้าอย่างประสบความสำเร็จ นับตั้งแต่มีการผลักดันตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีเมตตามอบเงินสมทบทุนโครงการจำนวน 100,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการปลูกสะพาน(ด้วน) ในโค้งสุดท้ายของโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิต ยังได้รับฟังความคืบหน้าโครงการ Skypark Tourism Information Pavilion โครงการจัดสร้างศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน และพื้นที่การเรียนรู้เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่านจากโอกาสในการเปิดใช้งานสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ซึ่งล่าสุดผู้อำนวยการเขตคลองสานเห็นชอบให้มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ดำเนินการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคการศึกษา มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และที่สำคัญภาคเอกชน ได้แก่ ICONSIAM และ iCARE โดย MQDC ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการ นับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานครั้งสำคัญ ที่จะเกิดขึ้น เร็วๆ นี้

พระพรหมบัณฑิตและคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้ที่เมตตาและให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูย่านกะดี​จีน​คลองสานมาอย่างต่อเนื่อง ​ด้วยเห็นว่านำมาซึ่งประโยชน์​แก่ย่านและชุมชน ตั้งแต่ ผศ.ดร.นิรมล ยังคงดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการฟื้นฟูย่านตั้งแต่ปี 2552 ได้แก่ แผนที่มรดกวัฒนธรรม ชาวย่านคิด-นิสิตจัดให้ สวนเต็มซอย ศิลป์ในซอย มหาวิทยาลัยในย่าน ฯลฯ จนมาถึงโครงการกรุงเทพฯ 250 ที่กรุงเทพมหานคร​มอบหมายให้ UddC-CEUS เป็นผู้ศึกษาวางผังในปี 2558 จนเกิดเป็นแนวความคิดปรับปรุงโครงสร้างทิ้งร้างจากโครงการรถไฟฟ้า

ลาวาลินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สู่สวนสาธารณะลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่านกะดีจีน-คลองสาน นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิต ยังมีส่วนสำคัญในการประสานงานกับภาคส่วนราชการ เป็นประธานในงานนำเสนอสาธารณะโครงการกรุงเทพฯ 250 ตลอดจน มีส่วนช่วยเหลือทั้งทุนทรัพย์และเป็นขวัญกำลังใจของคณะทำงานและชาวย่าน ในการผลักดันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานเสมอมา

bottom of page