top of page

UddC-CEUS ลงพื้นที่ทั่วกรุงฯ เตรียมออกแบบพื้นที่หาบเร่แผงลอย ให้ผู้ค้ามีรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด-19

21/05/2020

ทีมวิจัยเมืองและทีมสถาปนิกผังเมือง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) นำโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Urban Intelligence ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลลักษณะการใช้พื้นที่ในกิจกรรมการค้าหาบเร่แผงลอย ได้แก่ พื้นที่โพธิ์สามต้น บางขุนเทียน69 อ่อนนุช 70 อารีย์ ห้วยขวาง และพื้นที่ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์และพหลโยธิน เป็นต้น


ทั้งนี้ เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอแนวทางการออกแบบหาบเร่แผงลอยตามมาตรการ 16 ข้อของกรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่าย Homenet และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย มีเป้าหมายสร้างพื้นที่ทำกินให้ผู้ค้าในภาวะวิกฤตโควิด-19 ตลอดจนสร้างแหล่งอาหารของเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

bottom of page