top of page

 UddC-CEUS ร่วมบรรยายในเทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge 

01/02/2020

1 ก.พ. 63 - วันแรกของเทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “หากกรุงเทพฯจะเขียว” ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผู้อำนวยการ UddC-CEUS อธิบายสถานการณ์พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่ 9 ตร.ม./คน อย่างไรก็ตาม ผศ. ดร.นิรมล ได้ชี้ให้เห็นโอกาสของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งซ่อนอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ เช่น พื้นที่ทิ้งร้างใต้ทางด่วน หลังคาและส่วนต่างๆ ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ถนนสายประธาน-ถนนสายหลัก ฯลฯ ซึ่งหากพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว จะส่งผลให้ กทม. มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ WHO กำหนด 

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ยังยกตัวอย่างกรณีศึกษาการสร้างเมืองสีเขียวของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่แผนสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และยกกรณีศึกษาของเมืองสิงคโปร์ ที่อดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู สร้างเมืองสีเขียวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนของประเทศ และมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

หลังจบการเสวนา ผศ. ดร.นิรมล ได้มอบหนังสือ “Lets Walk พาบางกอกออกเดิน” สนับสนุนโดย สสส. ให้กับ ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ ผู้อำนวยการเทศกาลบางกอกแหวกแนว และเจ้าของสำนักพิมพ์ River Books รวมถึง คุณสุรนันท์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งฟังอย่างต่อเนื่องตลอดการบรรยายด้วย

สำหรับผู้สนใจร่วมเทศกาลบางกอกแหวกแนว ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายกระตุ้นความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม สามารถไปร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ 2 ก.พ. 63 ที่มิวเซียมสยามและวังจักรพงษ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง เทศกาลบางกอกแหวกแนว Bangkok Edge Festival

bottom of page