หารือกับ คุณจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์

83470018_1800360196763593_29604781019491
83470018_1800360196763593_29604781019491

press to zoom
83470018_1800360196763593_29604781019491
83470018_1800360196763593_29604781019491

press to zoom
1/1

31/01/2020

31 ม.ค. 63 - ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC-CEUS ฝ่าย Urban Intelligence และ คุณปรีชญา นวราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC-CEUS ฝ่าย Urban Design and Development หารือกับ คุณจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์ และคณะรองนายกเทศมนตรี คุณจินตนา เสรีภาพ คุณวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ และ คุณณรงค์ มะระยงค์ พร้อมมอบหนังสือ Lets Walk พาบางกอกออกเดิน สนับสนุนโดย สสส. ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ด้วย