เวทีเสวนา ภูมิทัศน์การพัฒนากรุงเทพ ผ่านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม หัวข้อ “เมืองในอนาคต”

62198731_1566864160113199_10242846871760
62198731_1566864160113199_10242846871760

press to zoom
62141185_1566864096779872_83413613883540
62141185_1566864096779872_83413613883540

press to zoom
62133930_1566864100113205_90141298201282
62133930_1566864100113205_90141298201282

press to zoom
62198731_1566864160113199_10242846871760
62198731_1566864160113199_10242846871760

press to zoom
1/3

07/06/2019

7 มิ.ย. 62 - ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) พูดถึง Sense of Belonging ในเวทีเสวนา ภูมิทัศน์การพัฒนากรุงเทพ ผ่านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม หัวข้อ “เมืองในอนาคต” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ รศ.ดร ประภาส ปิ่นตบแต่ง รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ฯลฯ เวทีเสวนาดำเนินการโดย สถาบันวิจัยดิเรกชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์