ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัด ”สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” 

60227286_1548053858660896_29992216361267
60227286_1548053858660896_29992216361267

press to zoom
60341806_1548054521994163_17386759218937
60341806_1548054521994163_17386759218937

press to zoom
60337959_1548054641994151_42941860886934
60337959_1548054641994151_42941860886934

press to zoom
60227286_1548053858660896_29992216361267
60227286_1548053858660896_29992216361267

press to zoom
1/4

16/05/2019

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 (18 พ.ค. 62) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัด ”สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ ลานคนเมืองและพื้นที่โดยรอบ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และเครือข่าย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และเอไอเอส มีเป้าหมายให้พุทธศาสนิกชนร่วมน้อมรำลึกพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

งานนี้ ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC และนางสาวปรีชญา นวราช สถาปนิกผังเมืองคนรุ่นใหม่ของ UddC ร่วมออกแบบและจัดทำผังแม่บทเทศกาลวิสาขบูชาโลก 2562 และร่วมมือกับ ผศ.ดร.จรรยาพร จุลตามระ นักวิจัยและนักออกแบบแสงสว่าง จาก Lighting Research and Innovation Center (LRIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ We-ef Lighting ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแสงไฟ ดำเนินการออกแบบและประดับแสงไฟโดยรอบสถานที่จัดงาน อาทิ เสาชิงช้า หน้าบันพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ สวนหย่อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และร้านจำหน่ายพระพุทธรูปและเครื่องสังฆภัณฑ์ตามแนวถนนบำรุงเมือง เป็นต้น