top of page

งานสัมมนา Powering Progress Together ภายใต้งาน Make the Future Thailand

02/02/2018

“เมื่อย่านกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เราจะเปลี่ยนแปลงย่านอย่างไรให้กลายเป็นบ้านอย่างแท้จริง?”

พฤติกรรมของคนชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไปแล้ว ชาวเมืองย้ายจากบ้านเดี่ยวมาอยู่คอนโดฯ กลางเมืองเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง เมื่อห้องเล็กๆ ไม่อาจตอบสนองทุกความต้องการ ทำให้ชาวเมืองต้องออกมาใช้พื้นที่ข้างนอกมากขึ้น คนจึงเริ่มมองย่านจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UddC เชื่อว่า ย่านดีนั้นสร้างได้

แต่! การพัฒนาที่ถูกทางนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีข้อมูลที่เฉียบคม โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ดังนั้น UddC จึงดำเนินการเก็บ Urban Data จากย่านต่างๆ ทั่วกรุงเทพ ฯ เพื่อสามารถเข้าใจและมองเห็นโอกาสในการออกแบบเพื่อปรับปรุงย่านนั้นๆ เราจึงต่อยอดโครงการ Open Data โดยร่วมมือกับมูลนิธิ RockeFeller เพื่อสร้าง Urban Data Platform ที่จะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหายไป 

ท้ายที่สุดนี้ UddC เข้าใจว่าคำว่าบ้านไม่ใช่แค่พื้นที่ส่วนตัวในบ้านตัวเอง แต่รวมไปถึงย่านที่อยู่อาศัย เมืองที่ได้รับการออกแบบดี และย่านที่ถูก redesign บนพื้นฐานของ "ข้อมูล" จะทำให้ย่านกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริง 

ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนายการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UddC กล่าวในงาน Powering Progress Together จัดโดย shell เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ เอมควอเทียร์

bottom of page