งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ครั้งที่ 1 ดาวพราวแสงแห่งคืนสงบ : ชุมชนไทย-คริสต์ (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) วันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ ลานวัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน

 

มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาวชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน เครือข่ายชุมชนย่านฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร คริสต์ศาสนิกชน บุคลากรภาครัฐ เช่น สำนักผังเมือง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น           รวมทั้ง นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

งานเทศกาลศิลป์ในซอยครั้งแรกนี้ มีกิจกรรมทัศนาจร 1 : ต้นสายปลายซอยส์กุฎีจีนเพื่อพาทัวร์ชมของดีในชุมชนกุฎีจีน ชิมอาหารไทย-โปรตุเกสของชุมชน ร่วมฉลองวันคริสต์มาสด้วยนิทรรศการไฟทำมือ ดาวชุมชนกุฎีจีนโดยชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ มีนิทรรศการแสงไฟมรดกวัฒนธรรมและการแสดงประกอบดนตรี โดยนักเรียนในชุมชน

 

 พิธีเปิด

 

                       ภาพบรรยากาศการประดับไฟ

 

 Walk Rally เยี่ยมชมชุมชน

 

 การแสดงจากน้องๆ นักเรียนในชุมชน

                 แผนที่ใชัในเกม Walk Rally

Referenced Project: 
โครงการศิลป์ในซอย
Progress Date: 
อังคาร, ธันวาคม 24, 2013