ตัวอย่างเมืองเดินได้ - เมืองเดินดี

OMY (Tokyo), Japan  ...ไม่หลับใหลยามค่ำคืน

 

          ย่าน OMY(Otemachi-Marunouchi-Yurakucho)เป็นย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่มีการใช้ที่ดินในลักษณะสำนักงาน ธนาคาร มาตั้งแต่ปี 1890การใช้ประโยชน์รูปแบบเดียวทำให้เมืองร้างยามค่ำคืน และมีคนจรจัดเข้ามาจับจองพื้นที่ และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ การฟื้นคืนสู่สีสันแห่งเมือง ด้วยการรื้อร้างสร้างใหม่ เพิ่มทางเดินเท้า พื้นที่สีเขียว ไฟส่องทาง พัฒนาชั้นล่างของอาคาร และ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีการใช้งานพื้นที่สาธารณะอย่างคุ้มค่า โดยมีสำนักงานที่ทันสมัย ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหารทำให้เกิดการใช้งานตลอดเวลา ไม่ถูกทิ้งร้างในช่วงวันหยุด

 

 

Portland, United States of America ฉลาดอยู่ ฉลาดเดิน

 

          ด้วยงบประมาณ 60 ล้านบาท รัฐมีการส่งเสริมให้คนใช้จักรยาน และระบบขนส่งมวลชน ส่งผลให้ในปัจจุบันระยะทางการใช้รถของคนเมืองลดลง 6.4 กิโลเมตร/วัน  และเพิ่มรายได้ให้กับรัฐได้ถึง 3.5 %นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ชี้ว่า ชาวเมือง Portland จับจ่ายใช้สอย และใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่อน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ส่งผลให้เป็นเมืองที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาของผู้ที่มีการศึกษาสูงเป็นจำนวนมากทำให้มีอัตราการตั้งบริษัทใหม่ที่สูงสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเดิน

 

Curitiba, Brazil โต...ในกรอบ

 

          ระบบ BRT (Bus Rapid Transit) ช่วยลดการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินคู่ไปกับการออกแบบระบบขนส่งมวลชนทำให้การใช้รถยนต์ลดลงถึง 27 ล้านเที่ยวต่อปีลดการใช้น้ำมันได้ 27 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่น้อยกว่าเมืองอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในบราซิลถึงประมาณ 30% และ มีผู้ที่เดินไม่น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ในย่านที่เอื้อต่อการเดิน

 

Copenhagen,Denmarkสองเท้า ก้าวเจริญ

          โครงการพัฒนาทางเดินเท้า (Strøget) ได้ช่วยพลิกวิกฤติปัญหารถติดและมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงด้วยการยกเลิกการใช้รถยนต์ในเขตพื้นที่พาณิชยกรรมใจกลางเมืองและเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เน้นการเดินเป็นหลัก มีพื้นที่สาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่สำคัญในเมือง เช่น โบสถ์ พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่สาธารณะต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา ดึงดูดการเดินมากขึ้น

 

Birmingham, United Kingdomเปลี่ยนเมืองช้ำเป็นเมืองช็อป     

          City Center Urban Strategy (1990) เปลี่ยนความเสื่อมโทรมและอาชญากรรมอันเป็นผลจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่ 1) การพัฒนาจุดดึงดูดใหม่ใจกลางเมืองโดยด้วยสร้างศูนย์ประชุม ห้างสรรพสินค้า (Bullring Mall) สถานีรถไฟแห่งใหม่ และ 2) เชื่อมโยงการพัฒนาระบบเดินเท้าและพื้นที่สาธารณะในเมืองให้ต่อเนื่องกันรวมไปถึงSky Walkway จากการพัฒนาดังกล่าวทำให้ย่านใจกลางเมือง สามารถฟื้นตัวในเชิงเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่น่าอยู่ และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

 

Bristol, United Kingdomมหาลัยคนเดิน

          “Bristol Legible City” เป็นโครงการปรับปรุงวิธีการให้ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการเดินและการใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของเมือง ในปี1990 เช่น การสร้างป้ายนำทาง อุปกรณ์ถนน และแผนที่นำทางให้มีความสอดคล้องกัน มีสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัวนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เมือง Bristol ได้ขยายพื้นที่โครงการ “Bristol Legible City” ให้มีอาณาเขตกว้างขวางออกไป ซึ่งป้ายนำทาง อุปกรณ์ถนน และแผนที่นำทางยังคงได้รับการใช้งาน และมีความเป็นมิตรต่อผู้เยี่ยมเยือน สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 

 

Referenced Project: 
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
Progress Date: 
พฤหัสบดี, มกราคม 1, 2015