ร่วมใช้สิทธิเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับภาคีพัฒนาจัดงานการเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีผู้นำสามศาสนาแห่งย่านกะดีจีน-คลองสานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ในฐานะตัวแทนของชาวย่าน

          ภายในงานคณะทำงานนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง นำเสนอที่มาและความสำคัญของศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน และผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน พร้อมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมสำคัญอย่าง การเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานซึ่งนับเป็นก้าวใหม่ของการขยายเพดานการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ จับต้องได้ด้วยการที่ชาวย่านและภาคีจะมีโอกาสกำหนดทิศทางการพัฒนาของย่านด้วยตนเอง

           “การเลือกผู้จัดการศูนย์ฯ” เป็นการค้นหาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจำนวนมหาศาลนี้ โดยหลังจากที่ผู้สมัคร 6 คนสุดท้ายได้นำเสนอวิสัยทัศน์ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในย่านตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนกว่าที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาเปิดให้ชาวย่านและภาคีพัฒนามาร่วมใช้สิทธิเลือกผู้จัดการศูนย์ฯ ในระบบการเลือกแบบการเข้าคูหาเพื่อจัดอันดับ ไม่ใช่การกากบาทเพื่อลงคะแนนเสียง

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าถึงที่มา ความสำคัญ รายละเอียดของศูนย์ชุมชนฯ และมูลนิธิประชาคมย่านฯ และจัดแสดงหุ่นจำลองแสดงรายละเอียดของศูนย์ข้อมูลฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และชาวย่านกะดีจีน-คลองสานในการร่วมกันนำอาหารที่เป็นของดีประจำย่านให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับประทาน 

 

แนวคิดในการก่อตั้ง ศูนย์ชุมชนฯ และมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน เกิดจากการที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ-ธนบุรี ทั้งยังเป็นย่านที่มีความลึกซึ้งและแข็งแกร่งทั้งในด้านประวัติศาสตร์และชุมชน โดยราวสิบปีให้หลังมานี้ คนจากทั้งในและนอกกะดีจีน-คลองสาน ได้ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อฟื้นฟูย่านเก่าแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่เมื่อได้ทำงานมา
ระยะเวลาหนึ่งก็ตระหนักได้ว่า การฟื้นฟูย่านฯ ที่เราร่วมกันลงแรงมากว่า 5 ปีจำนวนกว่า 50 กิจกรรมนั้น
ชนเพดานเสียแล้ว การจัดกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวในย่าน (event) นั้นมีข้อจำกัด ส่วนใหญ่ไม่มีความถาวร ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาที่จับต้องได้ แม้ว่าชาวย่านฯ และภาคีภายนอกจะให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็ตาม ประชาคมกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการรวมตัวของชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน จึงเสนอให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานหรือ KK-Center (Kadeejeen-Khlongsan Neighborhood Center) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ทางสังคมของชาวย่านและเป็น “ประตูสู่ย่าน” สำหรับผู้มาเยือน

โดยศูนย์ชุมชนฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับภาคีพัฒนา ได้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ครอบครัวจงรุ่งเรือง, บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น, ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี, มูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ์ และประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน (บ้าน-วัด-โรงเรียน)

 

อนึ่ง โครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ด้วยความร่วมมือของ ประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของย่าน อันได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ, มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอ (Rockefeller Foundation), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ