การประชุมนานาชาติ Urban Governance in the Network Society: France, Thailand and Japan ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมจัดการประชุมนานาชาติ ในประเด็น Urban Governance in the Network Society: France, Thailand and Japan  ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านผังเมืองในประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมาภิบาลของเมืองและ สังคมเครือข่ายโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติจากสาขาต่างๆ อาทิ urban politic, urban policy, urban spatial planning, urban big data and computing, urban advocacy

 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดโดย Collegium de Lyon l LabEx Intelligences des Mondes Urbains (LabEx IMU) l Université de Lyon l Métropole de Lyon l Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) l Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) l Chula Global Network (CGN) l Faculty of Architecture, Chulalongkorn University l Urban Design and Development Center (UDDC) l School of Urban Engineering, University of Tokyo l International Alliance for Sustainable Urbanization and Regeneration (IASUR) l Department of Architecture and Urban Design, Kyushu University.

 

นอกจากนี้ ทางทีมศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านออกแบบและพัฒนาเมืองจากฝรั่งเศส อาทิ SPL la Part-Dieu บรรษัทพัฒนาเมืองที่ Lyon city & Metropole de Lyon , L'AUC บริษัทออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมที่ก่อตั้งโดยคุณ François Decoster เเละหุ้นส่วน ในปี 1996 ชนะประกวดแบบ la Part-Dieu ของ Lyon, IAU Institut d'Aménagement et d'urbanisme d'île-de-france หรือ สถาบันการจัดการและการผังเมืองแห่งภูมิภาคอิลเดอฟรองส์ , APUR Atelier Parisien d'Urbanisme หรือ Paris Planning Agency , Pavillon de l'Arsenal หรือ the Paris Center for architecture and urbanism เป็นศูนย์กลางนิทรรศการว่าด้วยสถาปัตยกรรมและเมืองของปารีส

 

โดยงานการประชุมข้างต้น จะมีการบันทึกวีดีโอให้ทุกท่านสามารถรับชมย้อนหลัง โดยท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ เพจ www.facebook.com/uddcbangkok