Workshop นักข่าวชาวย่าน

     ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรม Workshop นักข่าวชาวย่าน เพื่อสร้างเสริมความองค์ความรู้ด้านการสื่อสารอันจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือที่หาได้ง่ายและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งสามารถดำเนินการด้วยตนเองในระยะยาว อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานและ ประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน”  ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภายภาคหน้า

       โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นชาวย่านทั้งเยาวชน และผู้ใหญ่จำนวน 20 คน

     ภายในกิจกรรม มีการนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของย่านกะดีจีน-คลองสาน โดย

 

คุณแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองพร้อมทั้งทีมงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการสอนวิธีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือในการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อ ทั้งนี้ กิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 วัน ซึ่งในวันแรกเป็นการเรียนรู้และลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข่าวในกิจกรรมปั่นตามตรอกออกตามย่านของผู้สมัครผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านฯ ทั้ง 6 คน ในวันที่ 2 ของกิจกรรม