Knowledge & Documents

June 22, 2019
โดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุลแม่น้ำเซนน์คือแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศสและปารีส ความยาวรวม 777 กิโลเมตร แต่ความยาวช่วงที่ไหลผ่านปารีสมีเพียงแค่ 13 กิโลเมตร - พอๆกับความยาวของเเม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขตเมือ... read more
June 21, 2019
 เรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล:ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ หากเราลองนั่งทบทวนดู คุณคิดว่าคุณใช้เวลา 24 ชั่วโมงใน 1 วันไปกับอะไรบ้าง? แล้วถ้าคุณต้องเรียงลำดับการใช้เวลาระหว่างการน... read more
June 19, 2019
ภาพประกอบโดย พิมพ์วิภา ตราชูวณิช เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ กับภาพของความหนาแน่นนั้นเป็นเรื่องที่เราต่างชินเหมือนกับของคู่กัน แต่ในบางมุมของเมืองเดียวกันนี้ก็มีพื้นที่ทิ้งร้างว่างเปล่าไร้การใช้งานอยู... read more
June 12, 2019
บทความและภาพถ่ายโดย Isadora Avveduto   [[{"fid":"1992","view_mode":"image_full_content_width","fields":{"format":"image_full_content_width","field_file_image_alt_text[und][0][value]":fa... read more
June 08, 2019
โดย กัญรัตน์ โภไคยอนันต์ “ใครสักกี่คนจะรู้ว่าปอดของดาวเคราะห์โลกที่มอบออกซิเจนให้กับพวกเรามากที่สุดนั้นมาจากมหาสมุทร นอกเหนือจากการเป็นแหล่งอาหาร ยาและต้นกำเนิดทางชีวภาพแล้ว “ พวกเราทุกคนดำเ... read more
June 07, 2019
บทความโดย ปรีชญา นวราช / ธนพร โอวาทวรวรัญญู /ประภวิษณุ์  อินทร์ตุ่น / Noe LEBLON  ป่าสีเขียวในรั้วเหล็กหากพูดถึงพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ  ที่เปรียบเสมือนปอดของพื้นที่กรุงเ... read more
June 03, 2019
จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญมากมาย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอยสำคัญถูกแสดงผ่านสถาปัตยกรรมในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัด เช่น แหล่งโบราณคดีสมัยสัมฤทธ... read more
June 01, 2019
 เรื่อง : กิตติณัฐ พิมพขันธ์สถาปนิกผังเมือง คลื่นลูกใหม่ไฟลุกโชน  ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่แน่ชัดที่เราต่างรู้สึกว่าอากาศร้อนๆ เป็นของคู่กับกรุงเทพฯ ความร้อนของชนบทที่มากกว่าในเมืองนั้นไ... read more
May 31, 2019
  เรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล:ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากบทความครั้งที่แล้วเรื่อง ตลาด แหล่งอาหารและพื้นที่ชีวิตของเมือง เราเริ่มเห็นว่าในหลายๆ พื้นที่ของกรุงเทพฯ ตลาด... read more
May 29, 2019
 เรื่อง / ภาพ โดย  Isadora AVVEDUTO การสร้างแผนที่รอบโลกไม่ได้มีเพียงนักภูมิศาสตร์เท่านั้นที่ทำได้​ เพราะตั้งแต่มนุษย์​เริ่มต้นสำรวจโลก เราก็เริ่มวาดภาพอาณาเขตรอบตัว และเริ่มวาดแผนที่โด... read more

Pages